zur Navigation zum Inhalt zur Suche zur Metanavigation

Dějiny & kultura

Kalvarienberg Motiv aus dem Weinviertel

Generace mezi Dunajem, Dyjí a Moravou

Odjakživa nás žene potřeba hledět do minulosti, pátrat po našich kořenech, pochopit život našich předků a ponaučit se z jejich kreativity a sounáležitosti s přírodou. Weinviertelem, okouzlujícím svou poklidností, otřásaly opakovaně po staletí události evropských dějin. Keltové, Avarové, Kurucové, Slované, Maďaři, Turci, Švédové, Francouzi, Prusové a Rusové - ti všichni zanechali patrné stopy v tradiční pohraniční oblasti. Mezi Dyjí, Moravou a Dunajem je potkáváme na každém kroku.

Weinviertel odhaluje bohatý poklad pozoruhodných a zčásti jedinečných kulturních statků. Hustá síť dolnorakouských muzeí nabízí zaujatým návštěvníkům nanejvýš rozmanitou paletu zajímavých expozic.