zur Navigation zum Inhalt zur Suche zur Metanavigation

Regionální výbor

Regionální vinařský výbor Weinviertel se skládá z 21 zástupců z oblasti vinařství, reflektujících místní regionálně typickou situaci vinařské produkce. Členy výboru jsou vinaři, obchodníci s vínem, výrobci šumivého vína a zástupci družstev. Členové výboru jsou do tohoto čestného úřadu jmenováni na pětileté funkční období spolkovým ministrem zemědělství a lesnictví, životního prostředí a vodního hospodářství. Úloha výboru spočívá v projednávání veškerých témat týkajících se vinařství daného regionálního působiště.

Úkoly Regionálního vinařského výboru

  • Zlepšení povědomí a průhlednosti s ohledem na výrobu a odbyt jakostních vín s cílem lepší koordinace distribuce, informačních toků a ochrany spotřebitelů.
  • Průzkum trhu a realizace marketingových opatření ve spolupráci se společností Österreich Wein Marketing GmbH. (Tyto marketingové kroky musí být v souladu s celkovou reprezentací rakouského vína a slouží k informaci veřejnosti.)
  • Vývoj procesů a technologií za účelem optimalizace kvality výrobku.
  • Definice podmínek produkce a distribuce regionálně typických jakostních vín s profilem původu. 
  • Zpracování veškerých témat týkajících se oblasti vinařství, přičemž cílem této činnosti není podpora jednotlivých vinařských subjektů, nýbrž podpora veřejná.