zur Navigation zum Inhalt zur Suche zur Metanavigation

Weinviertel dac - Koncepce

Glas mit Weinviertel DAC Flasche

DAC: Nezaměnitelný původ

Zkratka DAC znamená Districtus Austriae Controllatus, což je v překladu „označení kontrolovaného rakouského původu“ (srovnatelné s českým označením VOC, tj. „víno originální certifikace“). Označením DAC jsou opatřena kontrolovaná, kvalitní rakouská vína typická pro daný region. Region Weinviertel se stal v roce 2003 první vinařskou oblastí v celém Rakousku, která se rozhodla zaručit se za nezaměnitelný a kdykoliv rozpoznatelný charakter svého Veltlínského zeleného. Od té doby získala tato ochranná známka kvality a původu plnou důvěru a uznání i v zahraničí. Weinviertel dac lze poznat podle jednotného krytu zátky, na němž je schematicky vyobrazen region Weinviertel.

Weinviertel dac Reserve

Po dlouholetých diskuzích se Regionální vinařský výbor Weinviertel na začátku září rozhodl pro zavedení apelace Weinviertel dac Reserve, počínaje ročníkem 2009. „Tím chce Weinviertel opatřit i špičková vína této vinařské oblasti úspěšným označením původu Weinviertel a připsat jim tak ještě větší význam,“ vysvětlil Roman Pfaffl, předseda Vinařského výboru Weinviertel, rozhodnutí pro apelaci Weinviertel dac Reserve. „Tato vína symbolizují úspěch a sílu Weinviertelu.“

Kritéria apelace Weinviertel dac Reserve

 Kritéria apelace Weinviertel dac Reserve

  • Stejně jako vína apelace Weinviertel dac se i kategorie Reserve vyznačuje jasným, regionálně typickým chuťovým profilem pepřnatého Veltlínského zeleného z Weinviertelu a současně i následující charakteristikou: Víno je suché, s hutnou strukturou a dlouhou dochutí, má výrazný styl, přípustný je i jemný botrytický a dřevnatý tón.
  • Minimální obsah alkoholu činí 13,0% obj. na etiketě, žádost o udělení čísla zkoušky nesmí být podána před 15. březnem roku následujícího po sklizni. 
  • K výrobě vín Weinviertel dac Reserve smí být vykupovány pouze hrozny vypěstované v rámci dané vinařské oblasti. Na faktuře musí být uvedena poznámka „Hrozny pro Weinviertel dac Reserve“ a přirozená hustota moštu v KMW. 
  • V rámci udělování čísla státní zkoušky musí čtyři z šesti degustátorů souhlasit s tím, že lze víno ze senzorického hlediska uvést na trh s apelací Weinviertel dac Reserve. 
  • Před prvním podáním žádosti o udělení čísla státní zkoušky musí být na adresu Regionálního vinařského výboru Weinviertel zasláno písemné oznámení. 
  • Plnění vína do lahví musí být provedeno přímo u výrobce vína a současně ve Weinviertelu. Plnění vína do lahví mimo danou vinařskou oblast vyžaduje rovněž souhlas Regionálního vinařského výboru. 
  • Víno s obchodním označením Weinviertel dac Reserve lze prodávat pouze, pokud je láhev opatřena specifickým krytem zátky. Jednotný kryt zátky vín apelace Weinviertel dac a Weinviertel dac Reserve smí vinař používat výlučně na základě oprávnění Vinařského výboru Weinviertel. Kromě toho je vinařský subjekt povinen Vinařskému výboru Weinviertel uhradit příspěvek za každý kryt zátky.
  • Počínaje ročníkem 2012 musí být každý vinařský subjekt, který vyrábí vína apelace Weinviertel dac Reserve, certifikován dle regionálního systému managementu jakosti, vypracovaného Regionálním vinařským výborem Weinviertel. Certifikační audit provádí externí auditor.